poniedziałek, 2 marca 2015

Motto marca

Nie wszystko, co się liczy, jest policzalne i nie wszystko, co jest policzalne, się liczy.
Albert Einstein