czwartek, 3 marca 2011

Lekcja biblioteczna

W dniu 2 marca Bibliotekę odwiedzili uczniowie Gimnazjum nr 6. Młodzież obejrzała program “W sieci”,prowadzony przez Ewę Farną, która spotyka się w nim m.in. z ich rówieśnikami, którzy doświadczyli w Internecie nieprzyjemnych i zagrażających bezpieczeństwu sytuacji. Film miał na celu pokazanie uczniom, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu wiążą się z nim również zagrożenia. Młodzi internauci zdają sobie z nich zazwyczaj sprawę, jednak częstokroć je bagatelizują. Po prezentacji filmu uczniowie zastanawiali się  nad zasadami bezpieczeństwa, pozwalającymi na uniknięcie sytuacji, jakich doświadczyli ich rówieśnicy z programu.