piątek, 30 października 2015

Być kobietą, być kobietą...

 29 października odbyły się kolejne warsztaty dla pań. Tym razem poznawałyśmy swój temperament i jego wpływ na nasze kontakty z otoczeniem.
Temperament – zespół dziedziczonych cech osobowości, zdeterminowanych genetycznie i ujawniających się już w pierwszym roku życia człowieka. Tak rozumiany temperament stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości. Która z nas jest introwertykiem a która ekstrawertykiem, która bardziej nastawiona na cel i zadania a która na relacje. Flegmatyk, sangwinik, melancholik a może choleryk - przy tych typach temperamentów było trudno się dopasować ale już odpowiednio przyjaciel, błyskawica, analityk lub wódz, można było próbować się dopasować. Natomiast po rozwiązaniu testu wszystko stało się jasne!