środa, 9 maja 2018

OGÓLNOPOLSKI  TYDZIEŃ  BIBLIOTEK

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich co roku organizuje 
Tydzień Bibliotek w dniach 8 -15 maja.
Ta forma promocji czytelnictwa i bibliotek,
a przed wszystkim podkreślenie roli czytania w edukacji i codziennym życiu,
skierowana jest do szerokich kręgów społeczeństwa.
W tym roku hasło Tygodnia Bibliotek 2018 to:

"(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA"